Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

11. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2010-2013 (september 2010)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 MF SR aktualizovalo prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov zo dňa 8. septembra 2010. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 14. septembra 2010, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu MF SR ako realistickú.