Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

10. Finančné bohatstvo domácností na Slovensku (marec 2011)

Úroveň bohatstva a jeho vývoj je jedným zo základných indikátorov, ktorý ovplyvňuje správanie domácností. Popri disponibilnom príjme je to podľa ekonomickej teórie ďalší dôležitý indikátor, ktorý podmieňuje rozhodovanie o spotrebe a úsporách t.j. budúcej spotrebe.

V podmienkach SR zatiaľ neexistujú oficiálne údaje, ktoré by boli uspokojujúcou aproximáciou vývoja bohatstva domácností na makroekonomickej úrovni. V nasledovnom komentári predstavíme návrh IFP slúžiaci pre aproximáciu informácie o finančnom bohatstve domácností.

Následne na základe nášho indikátora bohatstva analyzujeme vývoj od roku 1999 a porovnávame štruktúru bohatstva s krajinami EÚ  a USA. Odznievajúca globálna hospodárska kríza mala najväčší negatívny vplyv na finančnú bilanciu domácností už v druhej polovici roka 2008. Počas krízy slovenské domácnosti uprednostnili bezpečný prístav bankových vkladov a vyberali investície z cenných papierov. V ekonometrickej analýze spotreby domácností sa navrhnutý indikátor bohatstva preukázal ako významný faktor podmieňujúci rozhodovanie o spotrebe v dlhodobom horizonte. Do budúcnosti bude IFP zverejňovať indikátor bohatstva na svojej webovej stránke. Momentálne ho nájdete na http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=105

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.