1. Plnenie hotovostných daňových príjmov štátneho rozpočtu 2007 (január 2008)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2007 rozpočtované vo výške 248,0 mld. Sk. V skutočnosti dosiahli hodnotu 258,2 mld. Sk, čo je o 10,2 mld. Sk viac ako bolo rozpočtované (104,1%). Na celkovom rozdiele 10,2 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (4,2 mld. Sk), daň z príjmov právnických osôb (2,9 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (1,5 mld.Sk). Výnosy ďalších daní sa od rozpočtovaných hodnôt líšia o menej ako 1,0 mld. Sk. Ide o predbežné hotovostné údaje len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2007.