Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Plnenie hotovostných daňových príjmov štátneho rozpočtu 2007 (január 2008)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2007 rozpočtované vo výške 248,0 mld. Sk. V skutočnosti dosiahli hodnotu 258,2 mld. Sk, čo je o 10,2 mld. Sk viac ako bolo rozpočtované (104,1%). Na celkovom rozdiele 10,2 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (4,2 mld. Sk), daň z príjmov právnických osôb (2,9 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (1,5 mld.Sk). Výnosy ďalších daní sa od rozpočtovaných hodnôt líšia o menej ako 1,0 mld. Sk. Ide o predbežné hotovostné údaje len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2007.