Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Plnenie hotovostných daňových príjmov štátneho rozpočtu 2007 (január 2008)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2007 rozpočtované vo výške 248,0 mld. Sk. V skutočnosti dosiahli hodnotu 258,2 mld. Sk, čo je o 10,2 mld. Sk viac ako bolo rozpočtované (104,1%). Na celkovom rozdiele 10,2 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (4,2 mld. Sk), daň z príjmov právnických osôb (2,9 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (1,5 mld.Sk). Výnosy ďalších daní sa od rozpočtovaných hodnôt líšia o menej ako 1,0 mld. Sk. Ide o predbežné hotovostné údaje len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2007.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2008
  6. 1. Plnenie hotovostných daňových príjmov štátneho rozpočtu 2007 (január 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.