Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2009 (január 2010)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2009 rozpočtované vo výške 7 870,6 mil. eur, v skutočnosti dosiahli hodnotu 8 024,9 mil. eur, čo je o 154,3 mil. eur viac ako predpoklad v rozpočte (plnenie na úrovni 102,0%). K vyšším daňovým príjmom oproti rozpočtu prispeli najmä daň z pridanej hodnoty (lepší výber o 112,4 mil. eur), daň z príjmov právnických osôb (lepší výber o 45,9 mil. eur) a spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (lepší výber o 19,6 mil. eur). Na druhej strane, nižšie príjmy boli zaznamenané v prípade dane z príjmov fyzických osôb (horší výber o 10,5 mil. eur) a spotrebnej dane z liehu (horší výber o 11,5 mil. eur).