1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2009 (január 2010)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2009 rozpočtované vo výške 7 870,6 mil. eur, v skutočnosti dosiahli hodnotu 8 024,9 mil. eur, čo je o 154,3 mil. eur viac ako predpoklad v rozpočte (plnenie na úrovni 102,0%). K vyšším daňovým príjmom oproti rozpočtu prispeli najmä daň z pridanej hodnoty (lepší výber o 112,4 mil. eur), daň z príjmov právnických osôb (lepší výber o 45,9 mil. eur) a spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (lepší výber o 19,6 mil. eur). Na druhej strane, nižšie príjmy boli zaznamenané v prípade dane z príjmov fyzických osôb (horší výber o 10,5 mil. eur) a spotrebnej dane z liehu (horší výber o 11,5 mil. eur).