Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2008 (január 2009)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2008 rozpočtované vo výške 271,0 mld. Sk (8 995 mil. EUR). V skutočnosti dosiahli hodnotu 271,8 mld. Sk (9 023 mil. EUR), čo je o 0,8 mld. Sk (28 mil. EUR) viac ako bolo rozpočtované (100,3%). Na celkovom rozdiele 0,8 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali pozitívne daň z príjmov právnických osôb (5,5 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (0,6 mld. Sk) a negatívne spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (-2,7 mld. Sk) a daň z pridanej hodnoty (-2,5 mld. Sk). Tento komentár vychádza z predbežných hotovostných údajov len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2008.