Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2008 (január 2009)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2008 rozpočtované vo výške 271,0 mld. Sk (8 995 mil. EUR). V skutočnosti dosiahli hodnotu 271,8 mld. Sk (9 023 mil. EUR), čo je o 0,8 mld. Sk (28 mil. EUR) viac ako bolo rozpočtované (100,3%). Na celkovom rozdiele 0,8 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali pozitívne daň z príjmov právnických osôb (5,5 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (0,6 mld. Sk) a negatívne spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (-2,7 mld. Sk) a daň z pridanej hodnoty (-2,5 mld. Sk). Tento komentár vychádza z predbežných hotovostných údajov len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2008. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2008 (január 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.