Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

53. V nájme ďalej zájdeš: Podpora bývania na Slovensku

Na Slovensku je nízka regionálna mobilita pracovnej sily jedným zo zdrojov vysokých rozdielov v miere nezamestnanosti medzi krajmi. Na regionálnu mobilitu významne vplýva aj trh s bývaním. Kým vlastníctvo bytov vplýva na mobilitu negatívne, dostupnosť nájomných bytov mobilitu zvyšuje. Podiel nájomných bytov je na Slovensku oproti EU výrazne nižší. Samosprávy, predovšetkým mestá, nedostatočne využívajú existujúce možnosti financovania nájomného bývania. Opatrenia ako napr. povinný podiel nájomných bytov v nových developerských projektoch s možnosťou financovania cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), presmerovanie väčšej časti prostriedkov zo ŠFRB do výstavby nových nájomných bytov, či umožnenie primeraného zvyšovania nájmov v bytoch s regulovaným nájmom môžu pomôcť zvýšiť podiel nájomných bytov a zlepšiť dostupnosť bývania na Slovensku.

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov: