Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

50. Daňový report Slovenskej republiky 2018 (október 2018)

Daňový report 2018 poskytuje analytický opis daňovo-odvodového systému na Slovensku a dáva ho do kontextu so susednými krajinami a EÚ. Cieľom daňového reportu je poskytnúť na jednom mieste transparentné a ucelené informácie o aktuálnom daňovom systéme a prispieť tak k odbornej diskusii na túto tému. Nadväzuje na Daňový report z roku 2015. 

Prvá kapitola poskytuje prehľad vývoja daňových príjmov na Slovensku a porovnáva ich s daňovým zaťažením krajín V4 a priemerom v EÚ. Pozerá sa na zdaňovanie príjmov z pohľadu rôznych metodík a taktiež z pohľadu zaťaženia ekonomických faktorov, ako sú práca, spotreba a kapitál. V druhej kapitole je analyticky popísaný vývoj jednotlivých daní v rokoch 2005 až 2017. Druhá kapitola poskytuje aj stručný prehľad legislatívnych zmien, ktoré sa zaviedli po publikovaní prvého daňového reportu, a ktoré vplývajú na výnosy jednotlivých daní. Tretia kapitola je zameraná na daňové medzery DPH, DPPO a spotrebnej dane z minerálneho oleja. Prináša prehľad o aktuálnych daňových výdavkoch. V prílohe je detailne popísaná legislatíva platná v roku 2018 k jednotlivým druhom daní.