Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

40. Veľa práce na úradoch práce: Efektivita a účinnosť služieb zamestnanosti (október 2016)

Analýza hodnoty za peniaze pripravená v spolupráci s Analytickým centrom na rezorte práce sa venuje efektivite a účinnosti výdavkov na služby zamestnanosti. Štúdia odhaduje priestor na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti úradov práce pri umiestňovaní nezamestnaných na trhu práce. Zároveň sa v nej hodnotí, do akej miery vybrané nástroje aktívnych opatrení trhu práce zlepšujú šance účastníkov pri hľadaní práce v porovnaní s podobnou skupinou nezúčastnených nezamestnaných. Závery analýzy identifikujú možnosti realokácie zdrojov na prevádzku a nástroje aktivácie s cieľom lepšieho umiestňovania nezamestnaných na trhu práce pri rovnakých zdrojoch.

Aktualizované dňa 11. 11. 2016 o opravy v názve grafu, úpravu referencie na literatúru a preklepy. Ďakujeme za pripomienky.