Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

37. Ideálny čas pre adresnejšie zdanenie fajčiarov (máj 2016)

Slovenský trh s cigaretami je voči cenám nepružný. Priemerná ročná spotreba cigariet v  období rokov 2004 až 2015 poklesla výrazne menej než by sme očakávali od značne rastúcej konečnej spotrebiteľskej ceny. V posledných rokoch boli dodávatelia schopní využiť nízku citlivosť spotrebiteľov a zvyšovať ceny čím dochádzalo k poklesu podielu dane na výslednej cene cigariet. Pravidelná úprava daňových sadzieb v súlade s odporúčaniami OECD, EK a WHO spolu so skokovým zvýšením minimálnej sadzby stabilizuje podiel dane na koncovej cene cigariet ako aj celkové daňové výnosy zo spotrebnej dane s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov.