Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

34. Malý vplyv zvyšovania minimálnej mzdy na nezamestnanosť (január 2016)

Približne 7 percent zamestnancov na Slovensku zarába hrubú mzdu v intervale ± 5 percent okolo oficiálnej minimálnej mzdy. Výrazne vyšší podiel zamestnancov v pásme minimálnej mzdy možno nájsť v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj vo veľkoobchode a maloobchode. Prešovský kraj tiež dosahuje oproti priemeru výrazne vyšší podiel takýchto zamestnancov. Na základe analýzy mikrodát z ostatného desaťročia sme odhadli, že medziročný nárast minimálnej mzdy o 5 percent by zvýšil riziko straty práce pre zamestnancov blízko minimálnej mzdy o 1 p.b. oproti zamestnancom nad úrovňou minimálnej mzdy. Tento efekt zohľadňuje aj fakt, že zamestnanci blízko minimálnej mzdy sa môžu odlišovať charakteristikami od zvyšnej populácie. Minimálna mzda môže mať vyšší vplyv na mladých zamestnancov oproti starším, a v chudobnejších krajoch oproti Bratislave. Analýza sa zaoberá vplyvom zvyšovania minimálnej mzdy len zjednodušene, bez zahrnutia iných kanálov vplyvu na zamestnanosť a ekonomiku.