Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

33. Daňový report Slovenskej republiky 2015

Daňový report poskytuje faktografický analytický opis daňového systému na Slovensku a jeho porovnania s ostatnými krajinami V4 a EÚ. V prvej časti sleduje vývoj najdôležitejších daňových ukazovateľov v čase a v medzinárodnom porovnaní. Druhá časť je sprievodcom po najvýznamnejších daňových príjmoch, opisuje a porovnáva základné aspekty dizajnu jednotlivých daní. Daňový medzerám a ich vysvetleniu je venovaná tretia časť reportu. Fiškálnu decentralizáciu a jej aspekty hodnotí štvrtá kapitola. Piata kapitola upriamuje pozornosť na vývoj a súčasné trendy v správe daní a hodnotenie vývoja efektívnosti daňového systému. Nerovnosť príjmov a výsledky z analýzy progresivity daňového systému sumarizuje šiesta kapitola. Prehľad o rozdielnych prístupoch k zdaňovaniu práce v rámci krajín V4 poskytuje siedma kapitola. Záverečná ôsma kapitola sa zameriava na prezentáciu analyzovaných údajov z doteraz nepublikovaných zdrojov