Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

33. Daňový report Slovenskej republiky 2015

Daňový report poskytuje faktografický analytický opis daňového systému na Slovensku a jeho porovnania s ostatnými krajinami V4 a EÚ. V prvej časti sleduje vývoj najdôležitejších daňových ukazovateľov v čase a v medzinárodnom porovnaní. Druhá časť je sprievodcom po najvýznamnejších daňových príjmoch, opisuje a porovnáva základné aspekty dizajnu jednotlivých daní. Daňový medzerám a ich vysvetleniu je venovaná tretia časť reportu. Fiškálnu decentralizáciu a jej aspekty hodnotí štvrtá kapitola. Piata kapitola upriamuje pozornosť na vývoj a súčasné trendy v správe daní a hodnotenie vývoja efektívnosti daňového systému. Nerovnosť príjmov a výsledky z analýzy progresivity daňového systému sumarizuje šiesta kapitola. Prehľad o rozdielnych prístupoch k zdaňovaniu práce v rámci krajín V4 poskytuje siedma kapitola. Záverečná ôsma kapitola sa zameriava na prezentáciu analyzovaných údajov z doteraz nepublikovaných zdrojov

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 33. Daňový report Slovenskej republiky 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.