Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

16. Analýza vplyvu zavedenia eura na infláciu na Slovensku (september 2009)

Tento materiál sa zaoberá vplyvom zavedenia eura na infláciu na Slovensku, a zároveň sa snaží kvantifikovať pravdepodobný rozsah vplyvu tohto efektu na spotrebiteľské ceny. Materiál nemá ambíciu odhaľovať možné špekulatívne úpravy cien v období príprav na zavedenie eura, resp. po určitom období po zavedení eura (tzv. pre-changeover a post-changeover efekt). Zámerom bolo odhaliť zmenu cien v dôsledku zavedenia eura bezprostredne pri cenovej konverzii, čo je vyjadrené ako zmena ceny v období december 2008 až január 2009. V praxi neexistuje jednotný postup na výpočet vplyvu zavedenia eura na ceny, a preto sa Ministerstvo financií SR zameralo na dva prístupy – jeden ekonometrický na báze ARMA modelov a druhý založený na mikroekonomickom rozbore cien. Podľa odhadov MF SR bol vplyv zavedenia eura na Slovensku minimálny. Ako potvrdzujú závery analýzy, najpravdepodobnejší rozsah vplyvu zavedenia eura na ceny v SR je 0,12 – 0,19 p.b.