42. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (jún 2017)

Ekonomický rast dosiahne v tomto roku 3,3 %. Jeho zdrojom bude najmä domáci dopyt, keď spotreba domácností dosiahne najrýchlejšie tempo rastu od krízy v roku 2009 a pridajú sa aj súkromné investície. Na trhu práce pribudne vyše 40 tisíc pracovných miest, čo stlačí mieru nezamestnanosti na historické minimum. V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo vďaka exportu a o rok neskôr dosiahne pokrízový rastový vrchol. Svižný výkon ekonomickej activity vyústi do zrýchlenia inflácie k dvom percentám.