19. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (september 2009)

Zasadnutie dňa 10. septembra 2009

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola členmi výboru označená ako prevažne realistická, ING a Infostat označili prognózu za optimistickú.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.