17. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (február 2009)

Zasadnutie dňa 2. februára 2009