55. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (november 2019)

Strednodobá prognóza daňových príjmov a príjmov sociálneho a zdravotného poistenia MF SR bola členmi výboru označená ako realistická.