27. zasadnutie výboru pre daňové prognózy (december 2012)

Strednodobá prognóza daňových príjmov a príjmov sociálneho a zdravotného poistenia MF SR bola členmi výboru označená ako realistická.