24. zasadnutie výboru pre daňové prognózy (február 2012)

Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov MF SR bola členmi výboru označená ako realistická.