Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vybrané údaje, ktoré žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier predkladá MFSR podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171-2005 Z. z. o hazardných hrách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, formu a štruktúru predkladaných údajov o týchto zariadeniach a spôsob ich predkladania takto:

Druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier: zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok, zariadenia na prevádzkovanie videohier, zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ostatné technické zariadenia), výherné prístroje prevádzkované v kasíne.

Forma a štruktúra predkladaných údajov o týchto zariadeniach:

  • zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok – podľa Tabuľky technické zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok,
  • zariadenia na prevádzkovanie  videohier - podľa Tabuľky videohry, ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
  • ostatné technické zariadenia - podľa Tabuľky videohry,  ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,
  • výherné prístroje v kasíne - podľa Tabuľky videohry,  ostatné technické zariadenia a výherné prístroje v kasíne,

Spôsob predkladania údajov o týchto zariadeniach: