Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vybrané údaje, ktoré žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier predkladá MFSR podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171-2005 Z. z. o hazardných hrách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, formu a štruktúru predkladaných údajov o týchto zariadeniach a spôsob ich predkladania takto:

Druh technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier: zariadenia na prevádzkovanie kurzových stávok, zariadenia na prevádzkovanie videohier, zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (ostatné technické zariadenia), výherné prístroje prevádzkované v kasíne.

Forma a štruktúra predkladaných údajov o týchto zariadeniach:

Spôsob predkladania údajov o týchto zariadeniach:

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Špecializované činnosti
  4. Vybrané údaje, ktoré žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier predkladá MFSR podľa § 21 ods. 16 zákona č. 171-2005 Z. z. o hazardných hrách

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.