Všeobecná licencia na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol (zmena č. 2) - návrh a výzva