Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Číslo

Zmluvný štát

Dátum platnosti

Zb./ Z. z.

MLI[i] Z.z. oznámenia

1.

Arménsko

01.02.2017

6/2017

-

2.

Austrália

22.12.1999

157/2000

408/2018

3.

Belgicko

13.06.2000

92/2007

487/2019

4.

Bielorusko

05.07.2000

112/2001

-

5.

Bosna a Hercegovina

17.04.1983

99/1983

327/2020

6.

Brazília

14.11.1990

200/1991

-

7.

Bulharsko

02.05.2001

287/2001

372/2022

8.

Cyprus

30.12.1980

30/1981

81/2020

9.

Česká republika

14.07.2003

238/2003

230/2020

10.

Čierna Hora

15.10.2001

269/2002

-

11.

Čína[ii]

23.12.1987

41/1988

373/2022

12.

Dánsko

27.12.1982

53/1983

481/2019

13.

Estónsko

29.03.2006

383/2006

499/2021

14.

Etiópia

26.02.2018

123/2018

-

15.

Fínsko

06.05.2000

207/2001

255/2019

16.

Francúzsko

25.01.1975

73/1975

405/2018

Oznámenie o oprave chyby – 254/2019

17.

Grécko

23.05.1989

98/1989

448/2021

18.

Gruzínsko

29.07.2012

201/2012

256/2019

19.

Holandsko

05.11.1974

138/1974

199/1997 -Protokol

450/2010 - Protokol

486/2019

20.

Chorvátsko

14.11.1996

220/1997

449/2021

21.

India

13.03.1987

77/1987

484/2019

22.

Indonézia

30.01.2001

12/2002

11/2021

23.

Irán

01.05.2018

122/2018

-

24.

Island

19.06.2003

225/2003

483/2019

25.

Izrael

23.05.2000

327/2000

414/2018

26.

Írsko

30.12.1999

365/2000

257/2019

27.

Japonsko

25.11.1978

46/1979

406/2018

28.

Juhoafrická republika

30.06.1999

39/2001

513/2022

29.

Kanada

18.12.2001

96/2007

482/2019

30.

Kazachstan

28.07.2008

257/2008

239/2020

31.

Kórea

08.07.2003

244/2003

231/2020

32.

Kuvajt

15.04.2014

93/2014

-

33.

Litva

16.12.2002

756/2002

407/2018

34.

Líbya

21.06.2010

258/2010

-

35.

Lotyšsko

12.06.2000

317/2000

489/2019

36.

Luxembursko

30.12.1992

227/1993

485/2019

37.

Maďarsko

21.12.1995

80/1996

450/2021

38.

Malajzia

11.04.2016

211/2016

451/2021

39.

Malta

20.08.2000

318/2000

258/2019

40.

Mexiko

28.09.2007

429/2007

-

41.

Moldavsko

17.09.2006

514/2006

-

42.

Nemecko

17.11.1983

18/1984

-

43.

Nigéria

02.12.1990

339/1991

-

44.

Nórsko

28.12.1979

35/1980

-

45.

Omán

15.11.2021

548/2021

-

46.

Poľsko

21.12.1995

95/1996

212/2014 - Protokol

409/2018

47.

Portugalsko

02.11.2004

11/2005

98/2020

48.

Rakúsko

12.02.1979

48/1979

410/2018

49.

Rumunsko

29.12.1995

105/1996

-

50.

Ruská federácia

01.05.1997

31/1998

238/2020

51.

Severné Macedónsko

27.04.2010

153/2010

-

52.

Singapur

12.06.2006

381/2006

259/2019

53.

Slovinsko

11.07.2004

386/2004

411/2018

54.

Spojené arabské emiráty

01.04.2017

58/2017

-

55.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska[iii]

20.12.1991

89/1992

412/2018

56.

Srbsko

15.10.2001

269/2002

413/2018

57.

Srí Lanka

19.06.1979

132/1979

-

58.

Sýria

27.02.2010

35/2010

-

59.

Španielsko

05.06.1981

23/1982

238/2022

60.

Švajčiarsko

23.12.1997

127/1998

224/2012 - Protokol

-

61.

Švédsko

08.10.1980

9/1981

-

62.

Taiwan

24.09.2011

FS 9/2011 ozn. č. 31

-

63.

Taliansko

26.06.1984

17/1985

-

64.

Tunisko

25.10.1991

419/1992

-

65.

Turecko

02.12.1999

90/2000

-

66.

Turkmenistan

26.06.1998

100/1999

-

67.

Ukrajina

22.11.1996

173/1997

488/2019

68.

USA

30.12.1993

74/1994

-

69.

Uzbekistan

17.10.2003

444/2003

-

70.

Vietnam

29.07.2009

296/2009

-


[i]  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s týmito štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2018 Z. z. (,,ďalej len ,,MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2019. Viac informácií o MLI nájdete na nasledujúcej adrese: https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/multilateralny-nastroj/multilateralny-nastroj-2.html.

 

[ii]  Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“.

 

[iii]  Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku   č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo  Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne:

    Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltar, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia.

 

 

(i) Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s týmito štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2018 Z. z. (,,ďalej len ,,MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2019. Viac informácií o MLI nájdete na nasledujúcej adrese: https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/multilateralny-nastroj/multilateralny-nastroj-2.html.

(ii) Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“.

(iii) Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku   č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo  Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne:

Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltar, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia.