Pomoc ľuďom
COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
4 653 570 €

Výdavky
8 383 943 €

Saldo
-3 730 373 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP