Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Najčastejšie kladené otázky

Je odborná knižnica MF SR otvorená aj pre verejnosť?

 
Áno, knižnica ministerstva je prístupná aj verejnosti.

Kedy sú stránkové hodiny?

 
Pre verejnosť každý pracovný deň od 8.30do 12.00 hod.

Kde sa nachádza knižnica MF SR? Ako sa dostanem s MHD do knižnice?

 
Adresa: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5; vchod z Kýčerského ulice cez vrátnicu; knižnica je na prízemí, č. dv. 32. Mestská doprava (MHD): električkou v smere Hlavná stanica (č. 1, 7), zastávka Úrad vlády alebo troejbusom č. 44, zastávka Úrad vlády, trolejbusmi a autobusmi zo zastávky Pod stanicou (č. 21, 22, 32, 40, 41, 42, 61, 63, 64, 71, 74).

Akú literatúru nájdem vo vašej knižnici?

 
V knižnici sa nachádza odborná literatúra a periodiká z oblasti verejných financií, ekonomiky, práva, finančných trhov, účtovníctva, daňovníctva, slovenské aj české zbierky zákonov, Finančný spravodajca, denná tlač a pod.

Aké sú podmienky registrácie v odbornej knižnici MF SR?

 
Aká je výška registračného poplatku? Používatelia knižnice z radov verejnosti sa neregistrujú v knižnici ako čitatelia a neplatia ani žiadny poplatok. Upozorňujeme však, že pri vstupe do budovy ministerstva sú povinní preukázať sa službe na vrátnici občianskym preukazom. A pri vstupe do knižnice sú povinní zapísať sa už len do knihy návštev kvôli knižničnej štatistike.

Môžem si literatúru, o ktorú budem mať záujem, od vás aj vypožičať?

 
Odborná knižnica MF SR je prístupná verejnosti, ale bez možnosti vypožičať si literatúru absenčne, t. zn. mimo priestorov knižnice. Literatúru môžete prezenčne študovať len v priestoroch knižnice. Môžete sa pripojiť ku svojmu notebooku, alebo ku PC v knižnici a písať si poznámky ku štúdiu, skenovať a pod.

Nájdem vo vašej knižnici informácie o štátnom rozpočte, jeho plnení a štátnom záverečnom účte? Môžem si niektoré informácie z týchto materiálov skopírovať?

 
Áno, dané informácie sa v našej knižnici nachádzajú v tlačenej forme. Informácie za posledné roky sú dostupné aj na webovej adrese http://www.finance.gov.sk . V časti Financie si zvoľte záložku Verejné financie.

Nájdem vo vašej knižnici aj zákony Slovenskej republiky v anglickom jazyku?

 
Niektoré staršie zákony sa nachádzajú v našom fonde aj v anglickom jazyku. Podrobné informácie o našom fonde získate prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je prístupný na webovej stránke ministerstva http://www.finance.gov.sk, položka Verejnosť podpoložka Knižnica, časť Elektronický katalóg publikácií.

Aké sú u vás možnosti prístupu k slovenským zákonom a právnym predpisom?

 
Knižnica sprístupňuje celú retrospektívu tlačenej zbierky zákonov od r. 1917 (zviazané ročníky). Zákony sa dá vyhľadávať aj cez elektronický prístup judikaty.info a epi.sk, ktoré sú prístupné všetkým používateľom v odbornej knižnici.

Máte k dispozícii Finančného spravodajcu v elektronickej podobe? Dajú sa tieto informácie poslať napr. elektronickou poštou?

 
Vestník Finančný spravodajca máme v elektronickej podobe od r. 1997. Informácie z ročníkov, ktoré sú k dispozícii v elektronickej forme, je možné zaslať aj emailom. Finančný spravodajca v celej retrospektíve (teda aj ročníky pred r. 1997) je k dispozícii v tlačenej podobe, jednotlivé ročníky sú zviazané. Z tlačených a zviazaných ročníkov informácie na požiadanie kopírujeme a zasielame Slovenskou poštou, prípadne zoskenujeme a pošleme emailom.

Môžem si prísť preštudovať do knižnice webové sídlo vášho ministerstva, prípadne aké sú poplatky za využívanie internetu?

 
Odborná knižnica umožňuje prístup na webstránku ministerstva financií https://www.finance.gov.sk svojim používateľom bezplatne počas výpožičných hodín. Taktiež poskytujeme prístup na wifi sieť a k dispozícii sú 2 počítače v priestoroch študovne. Môžete si priniesť aj svoj notebook a pripojiť sa.

Kde nájdem zoznam literatúry nachádzajúcej sa vo vašej knižnici? Máte nejaký katalóg?

 
Zoznam literatúry, ktorá sa nachádza vo fonde odbornej knižnice MF SR, nájdete prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je prístupný na webovej stránke ministerstva financií. Nájdete ho pod položkou Verejnosť. Kliknutím na túto položku sa dostanete na ďalšiu úroveň, kde uvidíte aj podpoložku Knižnica ktorej súčasťou je Elektronický katalóg publikácií. Kliknutím na elektronický katalóg sa vám otvorí vyhľadávací formulár, kde máte možnosť vyhľadávania jednotlivých publikácií podľa niekoľkých rešeršných kritérií, napr. autor, názov, kľúčové slová.

Za akých podmienok môžem využívať priestory knižnice?

 
Prístup do odbornej knižnice majú aj neregistrovaní používatelia. Títo návštevníci sú povinní odložiť si kabáty alebo vetrovky, aktovky, tašky a pod. do skrinky na chodbe vedľa vstupu do knižnice. Kľúčik sa nachádza u službukonajúceho konzultanta v knižnici. Po vstupe do knižnice je potrebné zapísať sa do knihy návštev slúžiacej na štatistické účely. V študovni sa chovajte ticho a ohľaduplne k ostatným používateľom. Nekonzumujte nápoje a potraviny, stíšte si mobilné telefóny. Prenosné prístroje pre prácu s textom (napr. notebook, fotoaparát) je možné používať. Prehliadnuté dokumenty z voľného výberu na policiach vráťte späť na ich miesto na polici. V študovni môžete študovať aj dokumenty z iných knižníc a vlastné materiály. O týchto materiáloch je však potrebné informovať konzultanta hneď pri príchode do knižnice.