Štátny tajomník MF SR

Štátny tajomníkIng. Dana Meager

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Profesijný životopis

2013 - 2016
2004 - 2013
2000 - 2002
1998 - 1999
1997 - 1998
1992 - 1997

Finančné riaditeľstvo SR, viceprezident finančnej správy
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., vedúca daňového oddelenia
Deloitte and Touche Tax, k.s., senior Tax Consultant
KPMG Tax, k.s., tax analyst
Transtrade, s.r.o., Office and Administration manager
KPMG Tax, k.s., tax analyst