Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Štátna tajomníčka MF SR 2

Ing. Daniela KlučkováIng. Daniela Klučková

Vzdelanie

VŠE v Bratislave, národohospodárska fakulta, odbor financie

Profesijný životopis

11/2023 štátna tajomníčka Ministerstva financií SR
2007 - 2023 Ministerstvo financií SR - poradca štátneho tajomníka, riaditeľka odboru priamych daní, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej
2020 - 2020 Prezident finančnej správy
2007 - 2007 Úrad pre výkon dohľadu nad zdravotným poistením
2002 - 2007 DÚ pre vybrané daňové subjekty / riaditeľka úradu
1999 - 2002 Daňový úrad Bratislava I / riaditeľka úradu
1993 - 1999 Daňové riaditeľstvo SR metodík priamych daní
1990 - 1993 Daňový úrad Bratislava III / vedúca oddelenia daní
1988 - 1990 Mestská finančná správa, Bratislava / referent
1983 - 1984 ONV Humenné / administratívna pracovníčka

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Vedúci predstavitelia MF SR
  3. Štátna tajomníčka MF SR 2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.