Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rokovania k Plánu obnovy pokračujú

Rokovania o Pláne obnovy pokračovali s predsedami samosprávnych krajov a so zástupcami občianskych združení.

Ministerstvo financií SR pokračuje v intenzívnom konzultačnom procese k Plánu obnovy so zapojením širokého spektra kľúčových partnerov, a to s cieľom zabezpečiť transparentný a inkluzívny postup v prípravách Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je kľúčovým dokumentom pre získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného nástroja obnovy Next Generation EU.

Dňa 8. decembra sa uskutočnilo už druhé rokovanie s predsedami samosprávnych krajov, ktoré sa venovalo kľúčovým aspektom Plánu obnovy a prioritám jednotlivých vyšších územných celkov. Podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger ocenil konštruktívne stretnutie a zdôraznil, že vyššie územné celky sú veľmi dôležitým partnerom pri implementácii Plánu obnovy. Diskusia sa venovala predovšetkým oblastiam ako sú sociálne služby a dlhodobá starostlivosť, modernizácia železníc s dôrazom na prímestskú železničnú dopravu či daňový mix. „Som rád, že sme našli zhodu pri viacerých oblastiach, v ktorých vidíme dôležitosť najmä vo vyšších územných celkoch pri implementácii Plánu obnovy“, oznámil minister financií na tlačovej konferencii. Združenie samosprávnych krajov (SK) adresovalo ministerstvu 4 základné priority: a) rozšírenie kapacít zariadení sociálnych služieb, b) modernizácia stredných škôl, ktorá je spojená so zlepšovaním atraktivity učiteľského povolania, c) obnova kultúrnych pamiatok do ktorých nebolo dlhodobo investované a d) rekonštrukcia ciest druhej a tretej triedy.

Na pôde Ministerstva financií SR sa dňa 8. decembra uskutočnilo aj rokovanie zo zástupcami občianskych organizácií, ktoré sa venovalo predovšetkým inkluzívnosti a transparentnosti procesu zapracovania pripomienok a zapájanie odbornej verejnosti do príprav a implementácie Plánu obnovy. Ministerstvo financií SR ubezpečilo partnerov, že Plán obnovy bude rešpektovať podmienky stanovené Európskou komisiou, t.j. súlad so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs), či príspevok k prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku (kritérium 37% na klimatické opatrenia a kritérium 20% na digitálne opatrenia).

Ministerstvo financií SR je koordinátorom prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska, riešiť výzvy a priority identifikované v špecifických odporúčaniach Európskej komisie, prispievať k posilňovaniu rastového potenciálu, tvorby pracovných miest, hospodárskej a sociálnej odolnosti a podporovať zelenú a digitálnu transformáciu krajiny. Pre Slovensko je Plán obnovy a odolnosti unikátna príležitosť ako sa vysporiadať s reformným a investičným dlhom, ako aj posunúť krajinu k vyššej pridanej hodnote. Slovenská republika musí Plán obnovy a odolnosti predložiť Európskej komisii do 30. apríla 2021.

 

Ministerstvo financií SR