Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Iný hnuteľný majetok

Ide o hnuteľný majetok štátu, ktorý nie je definovaný ako vymedzený hnuteľný majetok štátu. Pri prevode vlastníctva tohto majetku štátu je správca povinný postupovať transparentne, hospodárne a efektívne.

Spôsob predaja takéhoto hnuteľného majetku štátu zákon o správe majetku štátu neupravuje. Z tohto dôvodu môžu správcovia jeho predaj realizovať napr. ponukou zverejnenou na ich webovej stránke, ponukou v tlači, prípadne iným spôsobom.