TTIP

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) má byť medzinárodnou dohodou zakladajúcou Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií.

Momentálne prebiehajú medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými jednotlivé kolá rokovaní dohody. Ukončenie rokovaní sa predpokladá na posledný štvrťrok roku 2016.

EÚ návrh investičnej kapitoly dohody TTIP predstavuje moderný text, ktorý vytvára rovnováhu medzi štátom a investorom, priznáva investorom práva a zároveň zachováva regulačnú právomoc členských štátov. Zavádza nový systém riešenia sporov – Investičný súdny systém, ktorý má nahradiť súčasný systém riešenia sporov pred ad-hoc investičným tribunálom.

Pre aktuálne informácie sledujte túto webstránku: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/