Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hospodársky a finančný výbor (Economic and Financial Committee – EFC)

Hospodársky a finančný výbor je výbor Európskej únie, zriadený článkom 134 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za účelom podpory hospodárskej koordinácie medzi členskými štátmi EÚ. Úlohou EFC je predovšetkým hodnotenie hospodárskej a finančnej situácie, koordinácia hospodárskych a fiškálnych politík, finančné  trhy a vzťahy s tretími krajinami a medzinárodnými inštitúciami. EFC v týchto oblastiach pomáha pripravovať zasadnutia Rady ECOFIN ako aj poskytuje rámec pre prípravu dialógu medzi Radou EÚ a ECB. Súčasný predseda EFC a EWG je Tuomas Saarenheimo​ z Fínska.

Členmi EFC sú vysokí štátni úradníci z ministerstiev financií a centrálnych bánk členských štátov EÚ, zástupcovia ECB a EK. Zasadnutia EFC pripravuje viacero pracovných podvýborov EFC. Zasadnutia EFC sa spravidla konajú raz mesačne.

Slovenskú republiku na zasadnutiach EFC a EWG zastupuje Ministerstvo financií SR a NBS.

Podrobnejšie informácie o Výbore EFC