Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Hospodársky a finančný výbor (Economic and Financial Committee – EFC)

Hospodársky a finančný výbor je výbor Európskej únie, zriadený článkom 134 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za účelom podpory hospodárskej koordinácie medzi členskými štátmi EÚ. Úlohou EFC je predovšetkým hodnotenie hospodárskej a finančnej situácie, koordinácia hospodárskych a fiškálnych politík, finančné  trhy a vzťahy s tretími krajinami a medzinárodnými inštitúciami. EFC v týchto oblastiach pomáha pripravovať zasadnutia Rady ECOFIN ako aj poskytuje rámec pre prípravu dialógu medzi Radou EÚ a ECB. Súčasný predseda EFC a EWG je Tuomas Saarenheimo​ z Fínska.

Členmi EFC sú vysokí štátni úradníci z ministerstiev financií a centrálnych bánk členských štátov EÚ, zástupcovia ECB a EK. Zasadnutia EFC pripravuje viacero pracovných podvýborov EFC. Zasadnutia EFC sa spravidla konajú raz mesačne.

Slovenskú republiku na zasadnutiach EFC a EWG zastupuje Ministerstvo financií SR a NBS.

Podrobnejšie informácie o Výbore EFC

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rada ECOFIN a Euroskupina
  4. Hospodársky a finančný výbor (Economic and Financial Committee – EFC)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.