Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam schválených dotácií je už zverejnený!

Aktualizované dňa: 02.07.2024 11:00

Ministerstvo financií SR v máji 2024 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Cieľom výzvy bola podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti či sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, rozvoj športu a podobne.

Na podporu týchto projektov bola vyčlenená celková suma vo výške 1 500 000 eur. Minimálna výška dotácie bola v sume 3 000 eur a maximálna poskytnutá suma dotácie bola vo výške 15 000 eur.

Na oficiálnej stránke Ministerstva financií SR bol zverejnený zoznam schválených žiadostí.

Viac informácií nájdete priamo tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/moznosti-podpory/na-zaklade-vyzvy-poskytnutie-dotacie/-1-dotacia-z-prijmov-z-odvodu-vseobecne-prospesne-sluzby/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR