Zoznam miest a obcí, ktoré dostali pomoc

Aktualizované dňa: 23.09.2020 11:50

Prinášame vám evidenciu schválených žiadostí slovenských miest a obcí, ktoré požiadali a dostali  návratnú finančnú pôžičku od Ministerstva financií SR. Evidencia vyhotovených žiadostí je k 23. 9. 2020.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR