Zdravotníctvo potrebuje lepšie výsledky

Aktualizované dňa: 15.10.2019 13:34

Pri množstve peňazí, ktoré každoročne smerujú do nášho zdravotníctva, by tento rezort mal mať lepšie výsledky. Vyplýva to zo záverečnej správy druhej revízie výdavkov na zdravotníctvo, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Už na budúci rok by efektívnejšie zdravotníctvo mohlo ušetriť až 148 miliónov eur, celkovo je však v zdravotníctve priestor na lepšie použitie viac ako pol miliardy eur. Zefektívniť sa musí lieková politika, procesy a rozdelenie zodpovednosti zdravotníckeho personálu aj laboratórna a zobrazovacia diagnostika.

Peniaze, ktoré by sa v zdravotníctve ušetrili, by podľa analytikov mali byť použité na zvýšenie počtu a rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, zdravotných sestier a zároveň by mali byť investované na dlhodobú starostlivosť.

Verejné výdavky na zdravotníctvo vlani predstavovali 5,7 % HDP, čo je viac ako priemer našich susedov Česka, Maďarska a Poľska (V3-Vyšehradská trojka). Napriek tomu v cieľovom ukazovateli odvrátiteľnej úmrtnosti i očakávanej dĺžke života zaostávame. Dotiahnuť sa na úroveň priemeru susedov by znamenalo ročne zachrániť o 1 300 ľudí viac.

„Výdavky na zdravotníctvo narástli počas predchádzajúcich desiatich rokov porovnateľne s rastom HDP o 44 % a rásť budú aj naďalej. Rast výdavkov by však malo sprevádzať zvyšovanie kvality,“ hovorí Štefan Kišš z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií.

Desatina výdavkov, teda vyše pol miliardy eur, je v zdravotníctve podľa revízie výdavkov rozdelených neefektívne. Veľa míňame na vyšetrenia u špecialistov, na lieky i na laboratórnu a zobrazovaciu diagnostiku. Veľké medzery má Slovensko v liekovej politike, kde je možné ušetriť 216 miliónov eur a to kontrolou nákladovej efektívnosti liekov, znížením preskripcie a teda nadspotreby liekov, najmä antibiotík, a širším medzinárodným porovnávaním cien. Dnes z verejného zdravotného poistenia hradíme napríklad nákladovo neefektívne lieky na zriedkavé choroby, vrátane takých, ktoré boli vyhodnotené ako drahé v Kanade aj vo Veľkej Británii. Viac ako 26 miliónov eur by sa podarilo ušetriť, ak by sa centrálne nákupy liekov zvýšili zo súčasných 13% na 25%.

Investovať je potrebné do lepšieho rozdelenia zodpovednosti zdravotníckeho personálu. Zníženie nadmerného počtu vyšetrení  a viac lepšie vybavených všeobecných lekárov aby mohlo ušetriť 207 miliónov eur ročne. Všeobecní lekári by totiž mohli pokryť výkony, ktoré dnes robia drahší špecialisti a zároveň by eliminovali časť hospitalizácií. Slovensko má spomedzi krajín EÚ najvyšší počet návštev lekára na obyvateľa, čo pri nízkom počte všeobecných lekárov znamená, že mnohí skončia s bežnými problémami u drahých špecialistov, alebo sú hospitalizovaní. Potenciál ostatných úsporných opatrení je 119 mil. eur. Ušetriť sa dá znižovaním nadmerného využívania a jednotkových cien laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky, zlepšením revíznej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a efektívnejším nákupom zdravotníckych pomôcok.

Už v roku 2020  je možné ušetriť až 148 miliónov eur, ktoré vieme investovať do dlhodobej starostlivosti a na dofinancovanie nemocníc a ambulancií. Pri trende starnúceho obyvateľstva však bude potrebné viac posilniť aj komunitnú a domácu starostlivosť a asistované bývanie. Pomôcť by tu mala aj pripravovaná stratifikácia nemocníc.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR