Výsledky zasadnutia Centra pre finančné inovácie

Aktualizované dňa: 01.04.2019 11:25

Dňa 29. marca 2019, sa uskutočnilo v poradí piate zasadnutie Centra pre finančné inovácie.

Centrum pre finančné inovácie („Centrum“) vzniklo na MF SR pred rokom, v marci 2018, s cieľom vytvárať priestor pre diskusiu medzi verejným a súkromným sektorom o podpore FinTech a finančných inovácii na Slovensku. Za rok fungovania vykonalo takmer tridsať špecializovaných stretnutí a diskusií na témy FinTech, alternatívne platby, blockchain, crowdfunding, virtuálne aktíva a z výsledkov týchto diskusií s podnikateľmi, ale aj inými verejnými inštitúciami zostavilo zoznam priorít na podporu FinTech. Je medzi nimi zriadenie Inovačného hubu, ktorý začína činnosť od 1. apríla 2019, zriadenie Regulačného sandboxu a analýzy regulácie v oblasti Crowdfundingu a Virtuálnych aktív.

Za rok fungovania sa nám podarilo zmeniť prístup k finančným inováciám. Finančný trh ich už nevníma ako niečo exotické, čo na Slovensku nie je a dlho nebude, ale ako pevnú súčasť budúcnosti financií na Slovensku.“ vyhlásil  Martin Peter, predseda Centra a riaditeľ Odboru bankovníctva na MF SR. „Našou ambíciou je, aby bolo Centrum vnímané ako kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa finančných inovácií na Slovensku, ale aj v Európe.“ dodáva Peter Paluš, podpredseda Centra a vedúci finančného unitu na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.

Zasadnutie centra sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave s cieľom zvýrazniť úlohu akademickej pôdy v diskusiách o finančných inováciách na Slovensku. V úvode predseda Centra M. Peter zhrnul doterajšie pôsobenie a aktivity Centra spolu s plánmi do budúcnosti. Podpredseda centra P. Paluš predstavil zástupcu Európskej komisie P. Kerstensa a adresoval základe otázky do diskusie. P. Kerstens predstavil pohľad Európskej komisie na finančné inovácie, ktoré vníma ako príležitosť na lepší prístup k efektívnejším finančným službám. P. Diettrich, zástupca Slovenského investičného holdingu, informoval o možnostiach finančnej podpory pre začínajúce a existujúce inovačné spoločnosti. Zástupcovia Národnej banky Slovenska J. Čillíková, P. Penzéš a P. Kodaj predstavili Inovačný hub, nový nástroj Národnej banky Slovenska, ktorý vytvorila v spolupráci s Ministerstvom financií SR na podporu inovačného prostredia. Inovačný hub bude spustený od 1. apríla 2019 na stránkach Národnej banky Slovenska. Na záver prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave J. Péliová a profesor P. Ochotnický, vedúci Fakulty financií, informovali o aktivitách Ekonomickej univerzity v oblasti výučby finančných inovácií a koordinácií akademickej činnosti v oblasti FinTech v Európe. M. Peter v závere informoval, že Centrum v spolupráci s Ernst &Young, v rámci Európskou komisiou vedeného programu podpory štrukturálnych reforiem (SRSP), v nasledujúcich 12 mesiacoch vykoná rozsiahlu analýzu slovenského FinTech inovačného prostredia s cieľom identifikovať potrebné opatrenia na jeho zlepšenie.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR