Vyhlásenie VO na zabezpečenie podpory a rozvoja Dokumentačného systému (DKS)

Aktualizované dňa: 10.04.2019 11:54

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na podporu a rozvoj Dokumentačného systému (DKS), ktorým je zabezpečované elektronické spracovanie spisov a vybraných administratívnych procesov.

Toto verejné obstarávanie bude realizované z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia podpory a prevádzky DKS, ako aj jeho rozvoja na základe požiadaviek odborných útvarov ministerstva. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky bola stanovená na 2 073 600,00 Eur s DPH, na obdobie 4 rokov, ktorej výslednú sumu určí trh po ukončení verejného obstarávania.

Hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu, v ktorom ministerstvo vychádzalo z priemerných sadzieb v rámci podobných zmlúv, ktoré boli obdobne uzatvorené pre zabezpečenie aplikačnej podpory, zmien systému a konzultácií.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR