Vláda schválila solidárny rozpočet

Aktualizované dňa: 12.10.2006 06:00

Slovenská vláda v schválila (11.10.2006) návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Schodok verejných financií by mal v roku 2007 dosiahnuť 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného dôchodkového piliera.

Slovensko by tak malo aj pri zahrnutí nákladov penzijnej reformy do rozpočtového schodku dodržať maastrichtské kritérium pre prijatie eura, podľa ktorého deficit verejných financií nesmie presiahnuť 3 % HDP. Schodok štátneho rozpočtu sa v budúcom roku na hotovostnom princípe rozpočtuje na úrovni 38,9 mld. Sk. Celkové príjmy budúcoročného rozpočtu by mali dosiahnuť 308,1 mld. Sk pri výdavkoch necelých 347 mld. Sk.

Vláda prichádza s rozpočtom, ktorý je solidárny, vyvážený a realistický. "Garantuje dynamický rast, z ktorého budú profitovať širšie skupiny obyvateľstva, prináša a garantuje obozretnú fiškálnu politiku, ktorá zaručuje práve dlhodobo udržateľný rast," konštatoval minister financií Ján Počiatek.

"Východiskami, z ktorých sme vychádzali, sú tempo rastu HDP, ktoré je podľa našich najnovších analýz a po zapracovaní všetkých zmien 7,1 %, priemernú ročnú mieru inflácie očakávame na úrovni 3,1 %, produktivitu práce na úrovni 5,9 %," spresnil. Podľa Počiatka v minulosti sa žiadna vláda nedostala s deficitom reálne pod 3 %. "Momentálne historicky prvýkrát práve táto vláda bola schopná zostaviť rozpočet, ktorý je naozaj na úrovni 2,9 %," dodal minister.

Zvukový záznam tlačovej konferencie 12.10.2006

Verejny_rozpocet_SR(2007_2009)_ramce.rtf

Verejny_rozpocet_SR(2007_2009)_prezentacia.pdf

Aktualizovaný návrh rozpočtu k 13.10.2006