Vláda pokračuje v podpore rekonštrukcií vysokoškolských internátov

Aktualizované dňa: 27.05.2019 15:29

Minister financií Ladislav Kamenický sa dnes spolu s ďalšími členmi vlády zúčastnil na otvorení zrekonštruovaného internátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vláda si tak plní svoje sľuby a po tom čo na rekonštrukciu internátov v roku 2018 vyčlenila 20 mil. eur, dnes oznámila vyčlenenie ďalších 7,5 mil. eur pre tie vysoké školy, ktoré úspešne čerpajú a snažia sa získať zdroje aj z európskych a súkromných peňazí.

V roku 2018 predstavitelia vlády na stretnutí s rektormi univerzít ohlásili 50 mil. eur balík na obnovu internátov. V roku 2018 bolo poskytnutých 20 mil. eur z celkového balíka. Vláda plní svoje sľuby a po 20 mil. z roku 2018 vyčlenila ďalších 7,5 mil. eur na rekonštrukcie internátov. Zdroje sú poskytované tým vysokým školám, ktoré sú kvalitné, vedia a chcú investovať aj väčšie objemy a zároveň hľadajú aj iné zdroje, ktoré sú k dispozícii – EÚ fondy a súkromné zdroje prostredníctvom garantovaných energetických služieb.

MF SR a Vláda SR sú naďalej pripravení aktívne pomáhať a byť súčinní pri odstraňovaní problémov s čerpaním. Budeme sledovať potreby vysokých škôl a sme zároveň otvorení rokovaniam o ďalších zdrojoch, ktoré prispejú ku kvalitnejším službám pre študentov“, uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický.

Vláda je zároveň pripravená aktívne pomáhať v koordinácii aj tým vysokým školám, ktoré zaostávajú v implementácii.

Hlavným posolstvom je motivovať mladých ľudí, aby neodchádzali z krajiny a zároveň prostredníctvom investícií do infraštruktúry zvyšovať úroveň ubytovacích služieb na európsku úroveň.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR