Verejná konzultácia OECD - zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky pilier II. - GloBE

Aktualizované dňa: 13.11.2019 15:22

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce práce na tvorbe pravidiel pre zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni Ministerstvo financií SR informuje o nasledovnom:

Sekretariát OECD vydal oznámenie o začatí verejnej konzultácie k tzv. Pilieru II. - Global Anti-Base Erosion Proposal („GloBE“) v rámci OECD/G20 Inkluzívneho rámca týkajúceho sa BEPS, ktorý predstavuje súčasť programových prác na adresovaní výziev digitálnej ekonomiky.

Programové práce v rámci Inkluzívneho rámca sú rozdelené do 2 pilierov:
I. Pilier sa venuje otázkam rozdelenia práv na zdanenie medzi daňovými jurisdikciami a diskutuje rôzne návrhy pravidiel alokácie zisku a stanovenia nexus-u,
II. pilier sa venuje pridruženým otázkam BEPS a obsahuje opatrenia na zabezpečenie minimálneho zdanenia (GloBE).

Dokument, ktorý je predmetom verejnej konzultácie je zameraný špecificky na technické záležitosti GloBE návrhu. Na účely verejnej konzultácie sa požadujú vyjadrenia k nasledovným otázkam:
1. využitie finančných účtov ako začiatočný bod na určenie základu dane,
2. rozsah, v ako môžu MNE kombinovať (zamiešavať) príjmy a dane z rôznych zdrojov v súvislosti s určením efektívnej daňovej sadzby na dané príjmy,
3. skúsenosti a pohľady na prípadné výnimky z uplatňovania a prahové hodnoty, ktoré môžu byť považované za súčasť GloBE návrhu.

Všetky podrobnejšie informácie aj k procedúre verejnej konzultácie je možné nájsť na nasledovnom linku:
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-secretariat-invites-public-input-on-the-global-anti-base-erosion-proposal-pillar-two.htm

Zainteresované strany môžu zaslať svoje vstupy a pripomienky najneskôr do pondelka 2. decembra 2019 o 18:00 e-mailom na adresu taxpublicconsultation@oecd.org vo formáte Word.
Ak sa rozhodnete do verejnej konzultácie vstúpiť, prosíme Vás o kópiu Vašich vstupov aj na adresu: frantisek.bonk@mfsr.sk

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR