Tvrdenia autodopravcov o cenách pohonných hmôt sú zavádzajúce

Aktualizované dňa: 30.09.2005 06:00

MF SR dáva prednosť rokovaniam, na ktorých je priestor na racionálnu diskusiu a možnosť argumentmi presvedčiť o oprávnenosti svojich tvrdení. Záujem lobistických a záujmových skupín je prirodzený, ale ich tvrdenia sú nepresné a zavádzajúce.

Štát, ani vláda neurčuje konečnú cenu tovarov pre spotrebiteľa, určuje ju výrobca, resp. predajca na trhu. Nemôžeme súhlasiť s návrhom ČESMAD, pri dnešnej situácii na trhu by zo zníženia spotrebných daní profitovali najmä rafinérie a predajcovia. Ak rastú ceny a zároveň rastie aj dopyt, predajcovia nemajú dôvod nezvyšovať ceny ďalej. Takže efekt by bol taký, že daňové príjmy v hodnote niekoľkých miliárd by skončili v ziskoch predajcov a rafinérií.

Zníženie nepriamych daní negarantuje zníženie cien pohonných hmôt pre konečného spotrebiteľa, potvrdzujú to skúsenosti z minulosti na Slovensku, ale aj zo zahraničia. Sme presvedčení, že ak by v minulosti bolo došlo k zníženiu sadzieb daní, dnešné ceny pre konečného spotrebiteľa by boli približne rovnaké. Rast ceny pohonných hmôt nie je spôsobený dôsledkom úprav spotrebnej dane z minerálnych olejov, alebo iného zásahu zo strany štátu. Je spôsobený najmä rastúcou cenou ropy na svetových trhoch. Tento jav, nie je javom lokálnym, len slovenským, ale celosvetovým a je vyvolaný predovšetkým geopolitickou situáciou, rastúcim dopytom po ropných produktoch a obmedzenej ponuky ropy na svetových trhoch.

Ďalším mýtom je, že máme najvyššie ceny benzínu a nafty. Nie je to tak. U nafty sme na úrovni priemeru EU 25 a u benzínu máme šiestu najnižšiu cenu z EU 25, nižšiu ako všetky susedné členské štáty Európskej únie (EÚ). Zástancovia zníženia dane tiež tvrdia, že pri nižšej cene bude vyššia spotreba a naopak. Spotreba pohonných hmôt v roku 2004 ale na Slovensku neklesla, naopak vzrástla (o 2,6%).

Členské krajiny Európskej únie sa zaviazali neznižovať jednostranne spotrebné dane na pohonné látky v súvislosti s neustále rastúcimi cenami ropy. Európsky komisár pre menové záležitosti Joaquin Almunia nalieha, aby žiadny štát EÚ nepodnikal proti tejto situácii jednostranné kroky a dodal, že žiadna krajina by nemala prijať individuálne opatrenia a zdôraznil potrebu predbežnej konzultácie s európskymi ministrami financií. Ministri financií EÚ sa zhodli, že v reakcii na ceny ropy sa treba vyhnúť jednostranným opatreniam v podobe daňových úľav na pohonné látky.

Zníženie spotrebnej dane na minimálnu úroveň požadovanú úniou by znamenalo výpadok v štátnom rozpočte vo výške okolo 4 mld. Sk, preto ak niekto navrhuje zníženie spotrebných daní, mal by povedať aj to, ktoré iné dane navrhuje zvýšiť, alebo ktoré výdavky znížiť. Inak ide jednoznačne o populistickú diskusiu.

Peter Papanek
hovorca a poradca ministra