Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozpočet smeruje k lepšiemu výsledku

Aktualizované dňa: 02.04.2012 06:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca schodok vo výške 1 155 mil. eur, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje zhoršenie o 500 mil. eur.  Na uvedenom zhoršení sa podieľali jednak príjmy, ktorých pokles predstavuje 10,3 % a nárast celkových výdavkov o 6,3 %.

Za nižším výberom príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú najmä príjmy z rozpočtu EÚ, kde rozdiel predstavuje 251 mil. eur, čo súvisí s dvoma faktormi, a to pozastavením platieb zo strany EÚ pri troch operačných programoch a samotnou dočasnou nesolventnosťou Európskej komisie. Tieto zdroje preto prídu do štátneho rozpočtu s oneskorením, ale bez vplyvu na deficit v roku 2012 v metodike ESA 95. V prípade daňových príjmov štátneho rozpočtu je medziročný negatívny vplyv v sume 60 mil. eur spôsobený najmä skutočnosťou, že termín pre zaplatenie dane z príjmu pripadol tento rok na víkend, čím sa posunul na 2. apríla, čo sa prejaví vo vyššom výbere tejto dane v nasledujúcom mesiaci. 

Za rastom výdavkov stojí najmä nárast výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 83 mil. eur, čo je v súlade s rozpočtom.  Čerpanie základných výdavkov na chod  štátu sa proti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o takmer 96 mil. eur. Najvýznamnejšie tituly, ktoré navyšujú čerpanie v tomto roku, sú najmä zvýšené výdavky ministerstva dopravy na výkony vo verejnom záujme pre železničné spoločnosti o takmer 70 mil. eur a výdavky ministerstva obrany o 29 mil. eur.

Na základe vývoja príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za prvé tri mesiace a vplyvu ostatných položiek v rámci verejných financií sa očakáva v roku 2012 hospodárenie verejných financií na  úrovni 4,4 % HDP.

Bilancia za marec 2012