Rozpočet bližšie k ľuďom

Aktualizované dňa: 05.01.2021 12:00

Ministerstvo financií SR pristúpilo k ďalšiemu významnému kroku, ktorým robí štátny rozpočet transparentnejší a viac otvorený verejnosti. Na internetovej stránke www.mfsr.sk budeme pravidelne zverejňovať oveľa viac údajov o priebežnom plnení štátneho rozpočtu, teda koľko financií a z akých oblastí prúdi do štátnej kasy a koľko z nej odchádza.
 
Denné plnenie štátneho rozpočtu ukazuje príjmy a výdavky za všetky štátne rozpočtové organizácie, ktorých je takmer 700. Ide o finančné pohyby tak, ako sa priebežne realizujú na ich rozpočtových účtoch v Štátnej pokladnici.

Kým doteraz rezort financií zverejňoval údaje len z 11-tich oblastí príjmov a výdavkov, po novom ich bude až 24. Pribudli napríklad údaje o výnose dane z príjmov poukázané územnej samospráve, príjmy z dane z motorových vozidiel, príjmy z poistenia, z dividend či z odvodov z hazardných hier. V oblasti výdavkov budeme pravidelne zverejňovať údaje o nákladoch štátu na mzdy, poistné či výdavky inštitúcií na tovary a služby.
 
„V Programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali poskytovať verejnosti komplexné informácie o stave verejných financií a zároveň nakladať s peniazmi občanov efektívne. Transparentnosť a efektívnosť sú totiž spojené nádoby. Ťažko očakávať od vlády, ktorá dáta skrýva, že bude verejné zdroje spravovať zodpovedne. Tvrdím, že my sme iní. A to je aj dôvod, pre ktorý otvárame občanom ďalšie dvierka do účtovníctva štátu,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Veríme, že MF SR prezentovaním ďalších verejných údajov o hospodárení štátu zvýši otvorenosť dát a záujem širokej verejnosti.

Potrebné údaje nájdete na hlavnej strane www.mfsr.sk alebo https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/priebezne-plnenie-statneho-rozpoctu/


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR