Reformy nie sú samoúčelné

Aktualizované dňa: 15.08.2005 06:00

Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku tohto roka podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR reálne o 5,1 %.  V bežných cenách zaznamenal hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska nárast o 8,3 %.

Na Slovensku sa v druhom štvrťroku vytvoril HDP v objeme 357,6 mld. Sk.

  „Reformy nie sú samoúčelné. Naša ekonomika rastie v súlade s očakávaniami, rast HDP je silný a stabilný,“ konštatoval Ivan Mikloš. „Očakáva sa, že rast HDP by mal byť naďalej ťahaný silným rastom konečnej spotreby domácností a zároveň aj miernym rastom čistých exportov.  Som rád, že pozitívny efekt reforiem sa prejavuje už aj v citeľnom raste počtu zamestnaných,“ dodal.

 Celková zamestnanosť na Slovensku dosiahla za druhý štvrťrok tohto roka  2 073 tis. osôb. Ako vyplýva z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla zamestnanosť o 1,2 %. Celková zamestnanosť po sezónnej analýze dosiahla podľa ŠÚ 2 073,5 tis. osôb, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje rast o 1,1 %.

 

Peter Papanek
hovorca a poradca ministra