Ratingové agentúry Standard & Poors a Fitch Ratings dnes potvrdili Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Aktualizované dňa: 25.01.2019 22:00

Stabilný výhľad reflektuje silný hospodársky rast na úrovni 4%, ktorý bude aj v najbližších dvoch rokoch poháňaný nárastom investícií najmä v automobilovom priemysle a spotrebou domácností. 

Vďaka silnému hospodárskemu rastu vzrástli aj daňové príjmy, čo sa odrazilo na poklese deficitu verejných financií. Fitch Ratings predpokladá na rok 2019 vyrovnaný rozpočet a pokles verejného dlhu Slovenska pod 45%, ktorý by mal do roku 2022 ďalej klesať pod 40%.

Ratingové agentúry pozitívne hodnotia silne kapitalizovaný a stabilný bankový sektor a tiež opatrenia, ktoré Národná banka Slovenska prijala s cieľom znížiť zadlženosť domácností, ktorá podľa S&P patrí medzi najvyššie v strednej a východnej Európe.  

Za možné riziká považujú ratingové agentúry protekcionistickú obchodnú politiku USA, ktorá by mohla stlmiť exportnú výkonnosť Slovenska v automobilovom priemysle, ako aj možné prehrievanie ekonomiky, vysokú štrukturálnu nezamestnanosť a nízku úroveň diverzifikácie priemyslu.

Ratingové agentúry Standard & Poors a Fitch Ratings pravidelne 2x ročne prehodnocujú rating Slovenska. Priaznivé ratingové ohodnotenie vyjadruje medzinárodnú finančnú pozíciu danej krajiny a slúži ako ukazovateľ miery rizika pre zahraničných investorov.  
 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR