Rast slovenskej ekonomiky pokračuje

Aktualizované dňa: 26.07.2019 22:00

Ratingová agentúra S&P dnes zverejnila správu, v ktorej potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Prognóza S&P na najbližšie roky hovorí o zvyšovaní hospodárskeho rastu krajiny, zdravej fiškálnej pozícii štátu a atraktivite krajiny pre investorov. Rast ekonomiky pokračuje podľa S&P vďaka úspešným investíciám a domácej spotrebe.

V tomto roku bude naša ekonomika rásť 3,5%- ným tempom, posilneným priamymi zahraničnými investíciami najmä v automobilovom priemysle, vplyvom integrácie do globálnych hodnotových reťazcov a zvýšenou produktivitou práce.

Ratingová agentúra predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude mať klesajúci trend (pod úroveň 40% HDP) do roku 2022 a odhaduje iba mierny fiškálny deficit.

Pozitívne bol hodnotený silný inštitucionálny rámec krajiny, ktorý umožňuje viesť obozretnú hospodársku politiku, ale aj plánované 10% zvýšenie miezd vo verejnom sektore, ktoré sa premietne do silnejšej spotreby domácností.

Na druhej strane za prípadné riziko S&P považuje práve možné prehriatie ekonomiky v dôsledku narastajúceho počtu úverov, ako aj riziko zníženia hospodárskeho rastu vyvolaného poklesom zahraničného dopytu v automobilovom priemysle (pričom cca 30% zo slovenského exportu tvorí automobilový priemysel). Podľa ratingovej agentúry je slabou stránkou SR aj vysoká zadlženosť domácností.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR