Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prvé zasadnutie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

Aktualizované dňa: 17.01.2008 06:00

Na prvom zasadnutí  (17.01.2008) Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (Rada úradu) odovzdal štátny tajomník Ministerstva financií SR (MF SR) Peter Kažimír menovacie dekréty jej novým členom. Rada je najvyšším orgánom Úradu, ktorý vznikol 1. januára 2008 na základe prístupového procesu SR k Európskym spoločenstvám. Do funkcie generálnej riaditeľky Úradu bola menovaná Ing. Ingrid Melicherová. Úlohy a zameranie úradu upravuje zákon č. 540/2007.

Základnou ambíciou Úradu je vytvorenie účinného a  nezávislého systému verejného dohľadu nad audítormi a audítorskými spoločnosťami a úlohy súvisiace so zvýšením kvality práce audítorov a audítorských spoločností. Podľa  generálnej riaditeľky Ingrid Melicherovej „zriadenie úradu nebude znamenať zbytočné administratívne zaťaženie pre inštitúcie pôsobiace na audítorskom trhu, ale naopak, služby tak im ako aj širokej verejnosti.“

Členmi Rady Úradu sa stali: Doc. Ing. P. Hrnčiar, CSc; Ing. V. Kupec; Ing. I. Melicherová; Ing. R. Farkaš; Ing. M. Švantner; Ing. K. Kaszasová; Ing. J. Magátová. Sídlom úradu je Bratislava, Vazovova 2,  811 07 Bratislava I (budova Národnej banky Slovenska).

Ďalšie informácie