Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Predstavujeme ďalšie detaily Plánu obnovy

Aktualizované dňa: 22.12.2020 15:00

Ministerstvo financií SR dnes posiela komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti Európskej komisii. Prioritami Plánu obnovy, ktorý Slovensku prinesie dodatočné verejné investície za 5,84 miliardy eur, sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia. Práve tieto oblasti potrebujú reformy a investície, ktoré od nás dlhodobo požaduje aj Európska komisia.

Plán je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Slovensko zároveň adresuje dlhodobú výzvu ako zabrániť hospodárskej stagnácii. Kombinácia investícií a reforiem umožní krajine začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Dokument je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní s odborníkmi, samosprávami, obchodnými komorami i koaličnými politickými stranami.

„Dostávame sa do záverečnej fázy Plánu obnovy. Nasledujúce týždne budeme jeho konečný tvar dolaďovať s Európskou komisiou. Verím, že tak, ako sme našli zhodu na prioritách v rámci Slovenska, dosiahneme rovnaký výsledok aj v Bruseli,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Ministerstvo financií už pred niekoľkými dňami počas verejnej diskusie predstavilo základné finančné rámce pre jednotlivé prioritné oblasti Plánu obnovy. Celkový balík peňazí by mal byť rozdelený nasledovne:

✓ Zelené Slovensko (1 900 mil. €)
✓ Lepšie vzdelanie pre každého (850 mil. €)
✓ Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (700 mil. €)
✓ Zdravý život pre každého (1 450 mil. €)
✓ Efektívny štát a digitalizácia (945 mil. €)

„Slovensko dlho spalo. Ľudia cítia, že vlády Smeru do centra svojej pozornosti nedali verejný záujem, ale záujmy strane blízkych oligarchov a svojich ľudí. Vytvorili tak sociálne nespravodlivú spoločnosť. Plán obnovy má silný dôraz na vzdelávanie a zdravotníctvo. Kvalitné vzdelanie pre všetkých, pre všetkých kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale aj zdravé životné prostredie. Preto hovorím, že tento plán má silný sociálny rozmer,“ povedal minister Heger.

Podľa jeho slov efektívna verejná správa a digitalizácia ovplyvňujú kvalitu podnikateľského prostredia, ktoré je odrazovým mostíkom pre rast zamestnanosti, práce s vyššou pridanou hodnotou a tým aj platov našich občanov.

MF SR zároveň verejnosti prvýkrát predstavuje podrobnejšie rozdelenie financií v rámci jednotlivých priorít.

Zelené Slovensko
•              Obnoviteľné zdroje a energetické siete (100 mi. €)
•              Zelená obnova budov (700 mil. €)
•              Modernizácia železníc (700 mil. €)
•              Dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá (400 mil. €)

  Lepšie vzdelanie pre každého
•              Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti (150 mil. €)
•              Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)
•              Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl (200 mil. €)
•              Podpora celoživotného vzdelávania, najmä digitálnych zručností (50 mil. €)

Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko
•              Veda, výskum inovácie a digitálna ekonomika (600 mil. €)
•              Lákanie a udržanie talentov (100 mi. €)

Efektívny štát a digitalizácia
•              Zlepšenie podnikateľského prostredia (60 mil. €)
•              Reforma justície (200 mil. €)
•              Opatrenia proti korupcii a bezpečné Slovensko (200 mil. €)
•              Štát v mobile, rýchly internet, kybernetická bezpečnosť (485 mil. €)

Zdravý život pre každého
•              Ústavná a akútna starostlivosť (1 100 mil. €)
•              Starostlivosť o duševné zdravie (100 mil. €)
•              Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť (250 mil. €)

„Veľká obálka pre zdravotníctvo obsahuje aj investície do výstavby a rekonštrukcie nemocníc podľa novej siete. Zreformované zdravotníctvo v nových a modernizovaných priestoroch to je presne to, čo potrebujú pacienti i zdravotníci. Práve na zdravotníctve sa dá dobre vidieť, že Plán obnovy stojí na dvoch nohách  – na systémových zmenách a investíciách. Oproti klasickým eurofondom zdroje pre Plán obnovy netvoria síce ani polovicu, ale to, prečo je oňho taký veľký záujem vo verejnosti, je vyvolané práve harmóniu investícií a reforiem,“ povedal minister Heger. 

Plán obnovy myslí aj na zdravé verejné financie. Lepšie a udržateľné hospodárenie štátu zabezpečia riešenia, ktorých súčasťou je aj dôchodková a daňová reforma. Zmeny v penziách sa dotknú všetkých troch pilierov so zameraním na dlhodobú udržateľnosť a vyššie výnosy zo súkromne spravovaných účtov.

Nový daňový systém bude vychádzať z programového vyhlásenia vlády. Podporí aktivitu, podnikanie a hospodársky rast vďaka nižšiemu zaťaženiu práce a dôrazu na vyššie zdanenie majetku, spotreby a negatívnych externalít, ale aj na lepší výber.

„Vďaka Plánu obnovy budeme môcť v najbližších rokoch investovať približne o štvrtinu viac. Na obnovu Slovenska musíme vyčerpať každé euro efektívne a rýchlo. Dlhodobý rast bude však závisieť od toho, aké reformy spolu s investíciami Slovensko urobí,“ zdôraznil spoluautor Plánu obnovy Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze.

„Verím, že všetko pôjde podľa plánu – Plánu obnovy a odolnosti  - a Slovensko urobí za pár rokov veľký krok vpred a naša životná úroveň sa výrazne priblíži k vyspelým štátom Európskej únie,“ uzavrel minister financií Eduard Heger.

Viac informácií a podrobnejšie rozpracovanie jednotlivých oblastí nájdete v dokumente:


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR